Mesačné znamenie (Luna)

3. october 2015 at 18:14 | Adrian |  Astrológia
Mesačné znamenie je jedno z najdôležitejších. Pomáha nám definovať našu citovú stránku, psychiku. Reprezentuje napríklad to, ako prejavujeme a nakladáme s citmi, citlivosť ako takú, nálady, reakcie, minulosť, pamäť, intuíciu, predstavivosť, inštinktívne reakcie, podvedomé impulzy, zvyky. Vplyv tohto znamenia si okrem vás všimnú najmä veľmi blízky priatelia alebo rodina.
Je to planéta vládnuca znameniu Raka. Symbolizuje materinské, ženské hodnoty a ochraniteľské funkcie.

Ak je vo vašej birth chart dominantné mesačné znamenie, máte silný vzťah s vašou rodinou, matkou, domovinou. Dokážete vytvoriť prostredie, ktoré príde ostatným hrejivé a bezpečné. Užívate si chvíľky strávené s vašimi blízkymi a vy sami sa cítite v úplnej harmónii. Vyznačujete sa trpezlivosťou, láskavosťou, ale aj nerozhodnosťou a pasivitou. Ostatný nad vami dokážu ľahko prevziať iniciatívu. Môžete sa stať úspešným v politike alebo v práci s ľuďmi. Nie je pre vás ťažké získať si popularitu.

Ak je ale naopak vplyv mesiaca slabý, je možné, že sa budete často cítiť osamelo, mať ťažkosti vo vyjadrovaní pocitov alebo vo vzťahoch a nebude pre vás najlahšie priviazať sa k partnerovy. Odcudzený si môžete pripadať aj od vašej rodiny, hlavne v roly matky.

Mesačné znamenie si môžete vypočítať pomocou tabuliek alebo automaticky ako súčasť birth chart na rôznych stránkach. Na rozdiel od slnečného znamenia je dôležité (avšak nie povinné) vedieť aj čas narodenia, keďže sa mesiac pohybuje výrazne rýchlejšie.

Stránky na výpočet mesačného znamenia:

 

Where to go next

Advertisement